Hvorfor Dansk Dørsikring?

 • Dansk Dørsikring er autoriseret Daloc-montør, hvilket sikrer korrekt håndtering og installation af de forskellige dørtyper.
 • Alle afslutninger ved- og omkring døre udføres håndværksmæssigt korrekt - og med kendte løsninger, som tilpasses den enkelte ejendom.
 • Der lægges stor vægt på, at alt tilbehør matcher Daloc-dørens høje kvalitet.
 • Alt arbejde udføres af egne håndværksuddannede montører med naturlig respekt for både ejendom og beboere.
 • Den enkelte dørudskiftning afsluttes altid samme dag, så beboere ikke efterlades uden dør i flere dage.
 • Oprydning samt fjernelse affald foregår altid umiddelbart efter at arbejdet er afsluttet, således at repos og opgang ser pæn ud igen.
 • Dansk Dørsikring koordinerer smidigt udskiftningsarbejdet med bestyrelse og beboere, så ingen er i tvivl om hvad der forventes - og hvornår arbejdet udføres.

Hvad følger med døren?

 • Dørgreb (rustfrit look) med returfjeder i roset. Bevirker at grebet ikke med tiden begynder at hænge, som man ellers ofte ser.
 • Alle døre leveres med låsecylinder, som minimum modsvarer dørens sikkerhedsklasse (klasse 3). Typisk Ruko D1200 (også kaldet D12).
 • Låsecylinder monteres altid i godkendt sikkerhedscylinderring, som ligeledes modsvarer dørens sikkerhedsklasse.
 • Dørspion (placeret ca. 1,5 m over gulvet)

​​Tilvalgsmuligheder

 • Dobbelt låsecylinder til eksempelvis stuelejligheder - så døren ikke kan åbnes indefra uden nøgle. Af brandhensyn anbefales det, at lade nøgle sidde i lås indvendigt, når man er hjemme.
 • Digital dørspion med LCD skærm, kamera og klokke. Placeres på indvendig side. Kan være til stor hjælp for svagtseende.
 • Ekstra lydisolering af døren efter nærmere aftale.

​Firma

Dansk Dørsikring ApS

CVR: 30733088

Kontakt